העיר עבדת

ביקור באחת הערים הקדומות בישראל של נוודי המדבר הקדומים- הנבטים.