מגדל צדק

נטייל למצודה עתיקה בראש גבעה, ששמרה על מעבר חשוב בדרך הים הקדומה. ריאה ירוקה יפהיפיה בליבו של גוש דן.