נגישות והכרת האחר

סדנאות נגישות והכרת האחר
חינוך לסובלנות ולקבלת השונה דרך מפגש, התנסויות ופעילות מקרבת בטבע.
כתבי חידה בעמק השלום
כתב ברייל, שפת הסימנים ולוחות תקשורת, הם רק חלק מה'מפתחות' לפתרון כתבי החידה, שיובילו אותנו למתקנים החקלאיים. פעילות מרחיבת ידע ולב.
חוויה עצומה
באמצעות משימות קבוצתיות הדורשות התמודדות עם מכשולים שונים ומפגש עם אדם עם מגבלה, ניפתח לתחושות של מטיילים, עבורם היציאה לטבע מהווה אתגר.

עמותת לטם

© 2021 All rights reserved
terms and conditions

אנחנו

רשתות

עמותת לטם

© 2021 All rights reserved
terms and conditions

טיולים

לטם הוא הארגון המוביל בארץ בהעצמת ילדים ובוגרים עם מוגבלויות, על ידי פעילות מודרכת בחיק הטבע. מתוך ההכרה בתרומת היציאה לטבע לאיכות החיים של כל אדם, העמותה מבקשת להנגיש את חוויות הטיול לכלל האוכלוסייה. אנחנו מדריכים ילדים ובוגרים עם מוגבלות: פיזית, שכלית, חושית, נפשית, תקשורת ואוכלוסיות בסיכון.