סדנת מתנות מהצומח

פעילות מהנה וחווייתית במהלכה נגלה מגוון שימושים של האדם
בצומח. הפעילות תחדד את חשיבות הצומח לאדם, ותמחיש עד
כמה הצומח הינו חלק משמעותי ובלתי נפרד מהחיים של כולנו
היום כמו גם בימי קדם.