Ancient agriculture workshops, nature and environment

מן הזית אל השמן
נכיר את עץ הזית ושיטות מסיק שונות, נבקר בבית בד ונפיק שמן זית במתקניו השונים. נגלה שמושים שונים של האדם בשמן הזית וניצור נרות שמן מחימר.
מהחיטה לפת
נתנסה בשלבי הכנת הלחם. נכיר את המלאכות המסורתיות בשדה ובגורן, נטחן את החיטה לקמח, ונאפה פת של לחם מן הארץ. ניפרד לשלום עם קמעות קציר שנכין מיבול השדה.
מהגפן ליין
נחלוץ נעלים, נפשיל מכנסיים ונדרוך על הענבים בגת, ממש כמו פעם. נתנסה בשלבים השונים של הכנת מיץ הענבים, ולסיום נשתה "לחיים".
סדנת חי צומח דומם
נגלה מה אנחנו יכולים לעשות, על מנת שהטבע שסביבנו, ימשיך להיות בית לשפע בעלי חיים ופרחים. נבקר בבריכה האקולוגית, ניצור מתקני האכלה לציפורים ונפיץ זרעי בר.
צמחי תבלין
נכיר את צמחי התבלין המשמשים אותנו עוד מימי קדם. נרקח בושם ריחני, נכין שקיות תה מצמחים בעלי סגולות מרפא, ולסיום נקנח בפיתות עם מטבל 'תבליני הבית'.
נפגשים בבאר
נגלה כיצד השיג האדם מים בימים עברו. כיצד אגר והוביל את המים לשימושיו השונים. נבקר בבאר הקדומה, נשאב מים, ונשקה את השדות.

Lotem Foundation

© 2021 All rights reserved
terms and conditions

About Us

Social Media

Lotem Foundation

© 2021 All rights reserved
terms and conditions

en_USEnglish