פארק אשכול

בין מישורי הלס של הנגב המערבי נובע מעיין שופע וסביבו מדשאות רחבות ידיים ועצים נותני צל. בפארק אפשרות למסלול קצר לאורך נחל הבשור והברכות הקטנות, המסלול מוצל בחלקו.