נגישות והכרת האחר

סדנאות נגישות והכרת האחר
חינוך לסובלנות ולקבלת השונה דרך מפגש, התנסויות ופעילות מקרבת בטבע.
כתבי חידה בעמק השלום
כתב ברייל, שפת הסימנים ולוחות תקשורת, הם רק חלק מה'מפתחות' לפתרון כתבי החידה, שיובילו אותנו למתקנים החקלאיים. פעילות מרחיבת ידע ולב.
חוויה עצומה
באמצעות משימות קבוצתיות הדורשות התמודדות עם מכשולים שונים ומפגש עם אדם עם מגבלה, ניפתח לתחושות של מטיילים, עבורם היציאה לטבע מהווה אתגר.

עמותת לטם
© 2021 all rights reserved
Terms and conditions

האתר עוצב ופותח על ידי 
Fine Line -ו Designit

אנחנו

רשתות

עמותת לטם
© 2021 all rights reserved
Terms and conditions

האתר עוצב ופותח על ידי 
Fine Line -ו Designit