סדנת נגישות והכרת האחר
כתב ברייל, שפת הסימנים ולוחות תקשורת, הם רק חלק מה'מפתחות' לפתרון כתבי החידה, שיובילו אותנו למתקנים החקלאיים. פעילות מרחיבת ידע ולב.
״כאן יהיה ציטוט של משתתף, מורה חיילת, בגדול קוסט טו קוסט ביישור אמצע״ מתנדבת
כתבי חידה בעמק השלום
כתב ברייל, שפת הסימנים ולוחות תקשורת, הם רק חלק מה'מפתחות' לפתרון כתבי החידה, שיובילו אותנו למתקנים החקלאיים. פעילות מרחיבת ידע ולב.
חוויה עצומה
באמצעות משימות קבוצתיות הדורשות התמודדות עם מכשולים שונים ומפגש עם אדם עם מגבלה, ניפתח לתחושות של מטיילים, עבורם היציאה לטבע מהווה אתגר.

עמותת לטם
© 2021 all rights reserved
Terms and conditions

אנחנו

תוכן

רשתות